Gemenskapsvaror: definition av gemensam egendom

I själva verket kan fastighets qu'acquièrent makar under deras äktenskap delas in i tre olika vikter av varor: den gemensamma grunden makar som kallas "allmän egendom" eller "community" och de två massorna egna tillgångar för båda makarna. Det beror på den äktenskapliga regim som väljer makar före äktenskapet.

Gift med planen!
Om makarna inte avger specifika val som de flesta gifta par i Frankrike, sedan appliceras sin rättsordning kallas gemenskapens system för förvärv. I denna typ av plan, egendom som makarna hade innan deras äktenskap, deras personliga tillhörigheter samt donationer och testamenten görs till dem enbart hör till en eller den andra maken. Däremot alla andra egenskaper de förvärvar under sitt äktenskap genom köp, då gå med gemensamma massan av makarna, det vill säga samhället.

Till exempel, köpte en lägenhet med inkomster av båda makarna integrerar de facto gemensam egendom mellan makar.

Denna gemenskap egendom finns också i andra makars regimer kan välja makar, som i regim "universell gemenskap", men frånvarande i andra, som i den för separation av egendom, i vilken alla fastighetsmomentet införliva två olika massorna: massorna av specifika varor till ett och den andra av makarna.

Mer gratis juridisk information på vår partnersajt Jureka.